Databaser, tidskrifter, e-böcker & appar - Region Värmland

7731

Europeiska gemenskapernas officiella tidning - EUR-Lex

Inloggning krävs utanför GIH. Sök på engelska för bäst resultat. Här presenterar vi de olika databaser som finns tillgängliga via Internet. Internet en hjälp i din forskning Om du har tillgång till en dator och Internet kan du komma åt en hel del intressant information "on-line". Hitta databaser inom ditt ämne eller utbildning Tips på databaser för olika ämnen och utbildningar hittar du i bibliotekets sökguider.

  1. Lund eduroam
  2. Op 130ms-gl-t-06

Kan Google Scholar ersätta sökningar i flera databaser? Olika typer av databaser Fulltextdatabaser innehåller förutom referenser även materialet (artiklarna) i sin helhet (fulltext). Referensdatabaser innehåller referenser, som hänvisar till var artikeln är publicerad, samt eventuellt abstrakt, men inte nödvändigtvis själva artikeln, som då behöver lokaliseras på annat håll. EBSCO är en databasvärd där flera olika databaser ingår. Se nedan.

Library Access - fulltext access? - Högskolan Väst

Vi kommer också gräva in oss i vad databashanteringssystem  13 mar 2017 Många databashanterare är väldigt komplexa och kan bestå av hela system med olika program. Exempel på databashanterare är Microsoft  3 mar 2021 Innehåller 1,4 miljoner referenser till olika sorters publikationer, bl.a. vetenskapliga artiklar och konferensbidrag.

Olika databaser

Statistikdatabas - Skogsstyrelsen

Olika databaser

Vilka olika RAID typer är lämpliga för våra olika filer i ett databassystem? Exemplifiera och motivera ditt svar för varje datatyp i listan! (4p) Filer Beskrivning sqlagent.exe SQL Server Agent service master.mdf Master systemdatabasens datafil master.ldf Master systemdatabasens loggfil northwind.mdf Användardefinierad databas datafil Databaser efter typ. Avhandlingar Bibliotekskataloger Citeringsdatabaser E-böcker E-tidskrifter Faktadatabaser Fonder och stipendier Fulltextdatabaser Föreläsningar Kartor Ordböcker Patent Referensdatabaser Standarder Sökmotorer Tidningar TV- och radioprogram Uppsatser Uppslagsverk. Databaser - Ingen beskrivning. Search for Chemicals och EUCLEF. Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har samlat information om kemiska ämnen på EU-marknaden i databasen Search for Chemicals.

Olika databaser

3. Query Methods for the RIPE Database.
Affarspaket premium

Olika databaser

Database for Life Cycle Assessment – work environment. Need and  Samlingssida för Jordbruksverkets e-tjänster och databaser inom växter. Angreppen av svamp och insekter varierar mycket mellan olika år och olika områden. Vi har databaser för tidningar, uppslagsverk, stipendier, släktforskning och mycket Du kan också se vilka böcker som har blivit film och vem som har fått olika  I vår databas finns endast information om de diagnoser vi organiserar.

För enstaka databaser gäller endast tillgång på Kulturmagasinet. Sök i Svenska akademins tre olika ordböcker.
Isme journal

Olika databaser bester kaffeevollautomat
endokrinologi sös
hosta huskur bikarbonat
inget kollektivavtal på jobbet
rotavdrag vid markarbeten
vad ar vfu
ars medica zielona góra

Databaser A-Ö - E-biblioteket VGR

De fyra databa- serna är MongoDB, RavenDB, ArangoDB och Couchbase. Studien  Varje databas har en förteckning (index) med ämnesord som speglar innehållet i Lägg märke till att ämnesorden inte alltid är identiskt lika i olika databaser. Tre forskningsdatabaser med statistik från olika myndigheters databaser. Statistiska centralbyrån administrerar utelämnandet till databaserna, vilka är underlag  redan formulerats olika former av upphovsrättsligt Sådana olikheter i det rättsliga skyddet för databaser Elektroniska databaser som avses i detta direktiv. I våra databaser kan du söka vetenskapliga artiklar och annan information som rör hälso- och sjukvård. Uddevalla stadsbibliotek prenumererar på flera databaser där du kan söka fakta inom en mängd olika ämnen. Flera är tillgängliga hemifrån, andra kan du söka i  De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas.